Üzenet az Őrzőknek

Gyakorló vagy. Ez tartsd szem előtt!

Az előtanulmányokat elvégezhetted olyan időben és olyan körülményekben, amikor képes voltál mindezt befogadni. Képes voltál elmélyíteni az ismereteidet, és megtapasztalni a különböző gyakorlatozási formák energiáját.

A Bódhiszattva az önös érdekein túllépve képes a lét valóságát látni és e szerint viszonyulni az életeseményekhez. Képes a zavaró gondolatain felülemelkedni és mindezzel példát mutatni. Így tud a gyakorló önmagáért és másokért tenni.

Az emberi életünkben sokféle feladatunk van, mind fizikai szinten, mind érzelmi szinten. A napi munka elvégzése és az emberi kapcsolatokban való helyes hozzáállás egy Bódhiszattva részéről egyformán szolgálat. A napi meditációs gyakorlatok elvégzése szintén szolgálat.

A szerető kedvesség, a négy alapgondolat, minden útmutatást megad a helyes viselkedéshez, a helyes cselekedetekhez.

Egész földi létünket végig kíséri – a minden változik törvénye, – a múlandóság törvénye. Most mégis úgy tűnik, hogy felerősödött hatások keltek életre.

Mindig volt, és van sokféle életet veszélyeztető hatás.

A fizikai testünk bármikor meghalhat, például balesetek vagy különböző betegségek által, ezt tudjuk.

Jelen helyzet mégis más, mégis elbizonytalaníthat egy gyakorlót is. Ennek oka az a tény, hogy a sokféle életet veszélyeztető tényező (ami mindig is jelen volt) közül most egy olyan hatás lépett föl, ami látszólag azonos és külsőnek tűnő kiváltó ok miatt jött létre. Ha a tanultak alapján a mögöttes tartalomra fordítod a figyelmed, rájössz, hogy semmi sincs ok nélkül, tehát ez sem. Az ok pedig az ember, az egy-én-ek tudatában lévő nézetekben megtalálható. Ezeknek a téves nézeteknek energia rezgése van. Amikor fizikai szinten már láthatóvá válik, akkor még egyértelműbben megállapíthatod, miből keletkezett.

Nézzük át, mit mutat számunkra!
A fertőzést úgy lehet elkerülni, ha embertársunktól tisztes testi távolságot tartunk. (Ez rendben van, mert ezzel csökken a fertőzés továbbadása).

Nézzük meg, mi volt előtte a szellemi szinten!
Ott is távolságtartás, s nem együttműködés. A „nem megosztása” az örömöknek, bánatoknak, anyagi javaknak. Távolságtartás volt az irigységtől való félelem miatt is, és sorolhatnám tovább.

Van egyéni karma és van csoport karma.

A csoport karma nincs önmagában, hanem egyéni összetevődés által válik csoportosan láthatóvá, ezért a forma – ahogy a közös tudati dolgok megjelennek – nem lényeges.

Sokakat foglalkoztat az, hogy ki a hibás, ki vagy kik hozták létre ezt a fertőző vírust.

Mindegy hogyan került az emberekhez. Egy labor, vagy egy állat műve. E lehetőségeket elkülönítjük, ami hiba. Mert ha véletlenül átkerült egy állatról, akkor sajnos, ha egy megalkotott dolog, akkor végre megvan a hibás. Ezt gondolnánk.

Szakadjunk el ettől az elemzéstől, mert mindegy.

Bárhogy jelent meg, biztos, hogy a mögöttes ok miatt történt:

A távolságtartás, az együttműködés, az együttérzés hiánya, álarcok, ami maga a hamisság, a valóság elferdítése. Most ez a helyzet a fizikai életünkben, ezért most fizikailag hasznos betartani a távolságot, hasznos arcot takaró kendőt viselni. Ez következmény. Viszont ezen állapotot a szellemi szinten lehet leginkább megváltoztatni. A testi távolság a jelenben pont azt segíti elő, amire most egyrészt nagy szükség van, másrészt maga az otthon maradás minden lehetőséget megad arra, amit minden gyakorlónak meg kell tennie, s ezek a következők:

Az otthon maradás alapvetően megadja a szükséges feltételét annak, hogy a bensőséges együttérzést, a szellemi közelséget erősítse magában a gyakorló. Minden ismerettel rendelkeztek már ehhez, hiszen évekig részesültetek abban az áldásban, ami megadta nektek az ehhez szükséges tudást. Most kell ezt a tudást felszínre hozni és erősíteni. A gyakorló is ember a gyakorló is rendelkezik emberi félelmekkel, egóval, önzéssel, birtoklási vággyal, ragaszkodással. Ezek felismerése és átalakítása már elkezdődött bennetek. Ezt a tudati átalakulást a jelen katartikus helyzet nagymértékben elősegíti, ha megfelelően odafigyelsz magadra. De mint minden dolog a kettőséget hordozza magában, így itt is jelen van, tehát két választásod van.

Egyik választás, az emelkedett tudat szem előtt tartása.
Másik választás a félelembe süllyedés választása.

Egy Bódhiszattva az emelkedett tudatot választja.

Több figyelmet fordíts a gondolataid tudatosítására, és helyes irányba terelésére! Többet gyakorolj a mantrákkal, magad ás mások segítése céljából! Hanyagold a hírek olvasását!

Gyakoroljátok a következőket:

Menedék mantra 12x elmondása segíti a tartásod /ki-tartásod/.

Gyógyító kék Buddha gyakorlata 12x elmondása segíti a vizualizációt, és az értelmezése segíti a négy mérhetetlen gondolat megértését.

Gondolat kiürítő elcsendesedés /csak a légzésre figyelés/ segíti a „pillanatban” levés megélését.

Haladó tanítványoknak erősen ajánlott a Mahámudra gyakorlatok elkezdése /erősíti a mozgást és tisztítja a gondolatokat/. Tedd ezt reggel és/vagy délben és/vagy este.

Rendszeresen. Mert a rend szer-kezete rendet ter-emt a térben is.

Szeretettel Üzenem ezt ma Nektek!
Hegedűsné Zentai Zsuzsanna

Közeli programok az alábbiak

Hegedűs Csaba vezetésével kedd reggel 7:30-kor Tara szertarás.
Kedd délután 17-19 óráig élő tanítás a meditációról /elmélet, gyakorlat/.
Péntek délután 18 órakor Csenrézi szertartás.

2020. április 5. vasárnap, 10-18 óráig Keleti diagnosztika tanfolyam a betegségek felismerése és elkerülésé érdekében.
Tanfolyam díja 18.000 Ft, ismétlőknek 4400 Ft.

Azok számára, akik szeretnének csatlakozni, jelentkezzetek:
Skype-on pagoda108, érdeklődhetsz telefonon +06 20 927-3471 és emailben pagoda108@gmail.com.

Programok

A legközelebbi események

Satsang - Negyedéves továbbképző

2020. június 6. 10:00 - 18:00

Ingyenes Gyakorló Nap

2020. június 14. 10:00 - 17:00

Személyiség csapdái és lehetőségei

2020. június 27. 10:00 - 18:00

Elérhetőségek

Az alábbi lehetőségeken érsz el minket

6724 Szeged, Föltámadás u. 21/B.
ekfszr@gmail.com
06/20 927-3471
Életenergia Közössége Facebook
Életenergia Közössége Független Szellemi Rend