Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

Hagyományos Kínai Diagnosztika

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.”

 A XX. század emberének a stressz és az agyonhajszoltság kéz a kézben jár. A Fizikai test harmóniájának és egyensúlyának visszaszerzése napjainkban sokkal fontosabb feladatunk, mint valaha. A keleti gondolkodás egy teljesen más szemszögből vizsgálja meg a fizikai testet és alakítja ki a megfelelő holisztikus gyógymódot. 

Első sorban a betegségek felismerésére és a gondolkozás, élethelyzetek megélésének a viszonyításaihoz ragaszkodik, hiszen az alap hozzáállás az, hogy nincs két egyforma tudati és fizikai felépítésű ember. A tünetek azért fontosak, mert ők a természet idejekorán küldött figyelmeztetései, és várva várják válaszunkat, a betegségmegelőzést.

A Hagyományos Kínai Orvoslás és Gyógyászat diagnosztikai és terápiás eljárásai nagy mértékben különböznek a nyugati orvoslásban „megszokott” diagnosztikai és kezelési eljárásoktól, módszerektől. A Kínai Gyógyászat nem alkalmaz a nyugati orvoslásban használatos elektromos berendezéseket, gépeket, műszereket, képalkotó diagnosztikai eljárásokat. Erre természetesen nem is lett volna módja az elmúlt évezredek során. 

Ezzel szemben azon az egyszerű, de igaz elven nyugszik, hogy minden belső fizikai vagy energetikai elváltozás valamilyen nyom formájában a fizikai testen kívülről is látható, érzékelhető. A Kínai Diagnosztika alapvetően holisztikus, azaz a teljes embert (fizikai, érzelmi és mentális diszpozíciókat egyaránt figyelembe vevő) áttekintő elemzést és megfigyelést tesz szükségessé, pontosan meghatározott és lefektetett rendszerező elvek szerint.

A diagnózis felvétele az alábbi négy alapvető módszer segítségével történik: 

Megtekintés 

Adott szempontok szerint a fizikai test bizonyos részeinek (nyelv, fül, köröm, haj, bőr, stb) elváltozásait vesszük szemügyre. A bőrön pontokat, kitüremkedéseket, elszíneződéseket keresünk, melyek helye, alakja, színe fontos információkat hordoz. Ezen kívül megfigyeljük a beteg testalkatát, gesztusait, mozgását, stílusát, általános attitűdjét. A megfigyelés már a beteg megjelenésekor, a bemutatkozáskor elkezdődik 

Meghallgatás 

A meghallgatás lényege a hanghordozás, beszédstílus, légzés figyelmes meghallgatása. Az esetleges dadogás, hadarás, vagy éppen lassú, vontatott beszéd, a magas vagy épp túl mély hang, éles hanghordozás vagy zavaros beszéd, mind-mind fontos információkat hordoznak a testben zajló folyamatokról. 

Megtapintás 

A megtapintás elsősorban a pulzusnak, illetve az alhas területének a megtapintását jelenti. A pulzus megtapintásának semmi köze a nyugati orvoslásban is ismert pulzustapintáshoz. A Kínai Diagnózis felvételében a pulzus alapvető jelentéssel bír a Belső Szervek illetve Szervrendszerek egyensúlyi állapotának meghatározásában. 

Kikérdezés 

A kikérdezés során pontosan meghatározott kérdéseket teszünk fel a beteg étkezési, alvási, életviteli, stb. szokásairól, azok megváltozásáról. A kérdések lefednek minden olyan területet, melyek hasznos információkat hordozhatnak a diagnosztika szempontjából. Fontos szempont a változások keresése. Azaz arra koncentrálunk, hogy a beteg szokásai, ízlése, vágyai, egyénisége, érzelmi diszpozíciója illetve fiziológiás folyamatai változtak-e, és ha igen, a változás hogyan köthető össze a betegség megjelenésével, kialakulásával. Mindezen információkat összegyűjtve azokat egy jól meghatározott rendszerbe, szisztematizált, meghatározó paradigmákon nyugvó rendező elvek környezetébe helyezzük, maga a végeredmény pedig a Kínai Diagnózis.