Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

PDF

A Reiki története

Nagyítás

Usui Mikao élete

A reiki alapítójának élete meglehetősen legendás. Mindmáig valós adatok keverednek mesékkel és félreértésekkel. Az alábbiakban megkíséreljük a különböző adatok összeolvasásával egy hiteles élettörténet felállítását.

usuiUsui Mikao 1865. augusztus 15.-én Kyotoi prefektúrába, Gifu megye, Yamagata járásnak, “Taniai-mura” nevű falujában született Japánban. (Taniai-murát most Miyama-cho néven ismerik) Családja 11 generáción át élt itt és az egyik legrégibb Hatamoto szamuráj generációhoz tartozott, ami a szamurájok felsőbb osztályát jelöli. Családja a Tendai buddhizmust követte. Usui nagyapjának neve Tsunetane Chiba, apja keresztneve Uzaemon, édesanyja családi neve pedig Kawaai volt. Egy lány és két fiú testvére volt. Amikor negyedik évét betöltötte, családja tanulni küldte a Tendai kolostorba. Különlegesen jó képességű tanuló volt. Harcművészetet is tanult 12 éves korától. Már 20 éves korára “Menkyo Kaiden” (mester) minősítést szerzett. Egyetemi végzettségét és doktorátusát (valószínűleg) irodalmi szakon szerezte. Több nyelvet tökéletesen beszélt, jártasságot szerzett nyugati orvoslásban, teológiában és filozófiában. Már fiatal korában a spirituális életvitel jellemezte. Mint a legtöbb értelmiségi fiatal, Usui is érdeklődött az új tudományok után, ami ez időben nyugatról áramlott be Japánba. Saját feljegyzéseiből kiderül, hogy szeretett tanulni, úgymond élete végéig tanuló típus volt. Különösen kedvelt tananyagai közé tartozott az gyógyítás, pszichológia, költészet, mondák regék világa. Úgy tudjuk, régi kéziratokat is gyűjtött, amelyek sokat segítettek a reikihez való eljutásában. Így akadt rá a „Felvillanó Fény Tantrája” egy példányára is. A hagyomány szerint a szöveget Kobo Daishi, a shingon buddhizmus alapítója hozta Japánba. Mások a Lótusz Szútra hatását tartják a reiki szempontjából meghatározónak.

1868-ban kezdődött a híres “Meiji Restauráció”. Ez időben (kb. 1880-1890) Meiji császár megdöntötte a shogunok hatalmát és az addigi feudális államot átszervezte parlamentáris császársággá. A fővárost Tokióba tette át. Nyugati mérnökök, tudósok, orvosok, tanárok behívásával elindította Japán máig tartó fantasztikus fejlődését. Meiji nem csak kitűnő politikus, de híres költő, filozófus és ezoterikusan nyitott személyiség volt.  A hagyomány szerint mintegy százezer, waka-formában megírt tanító verse volt. Ezekből vette át Usui a Gyosei nevű, százhuszonöt versből álló ciklusát, tanítási és meditációs célra. Mivel magnó még nem létezett, a reiki kezelések alatt is e verseket énekelték.

usui2Feltételezik, hogy a Gokai, Usui öt életelve is eredetileg Meiji tanítása volt.

Usui édesapja, Uzaemon, az új rendszer erős képviselője és egy erőteljes új politikai vonal megvalósítója volt. Usui nagyon becsülte édesapját. Mikao maga is a nyitott nyugatiaskodás megszállottja lett. Sokat utazott, folytatta a nyugati orvoslás és tudomány tanulmányozását, bár orvosdoktor sohasem lett.

Itt jegyezzük meg, hogy Usui történetét számos helyen mindmáig elferdítve tanítják. A hamis változatok jó része Takata senseitől ered, aki a II. világháború után úgy tudta a reikit Amerikában elfogadtatni, hogy Usuit keresztény hívőnek állította be. Ma már tudjuk, ez nem igaz. Így terjedhetett el, hogy keresztény pap, szerzetes, keresztény egyetem rektora, dékánja stb. volt, vagy hogy a reikihez Jézus gyógyításait kutatva jutott el. Az sem igaz, hogy munkásságáért Chicagóban díszdoktori címet kapott.

Minden valószínűség szerint jó viszonyban volt keresztény misszionáriusokkal, és a Doshisha nevű keresztény egyetemmel is kapcsolatban állt, amely liberálisan viszonyult a nem keresztény vallásokhoz. Usui tarthatott itt előadásokat, de a keresztény hitet sohasem vette fel, sőt tudjuk, hogy fenntartásai voltak a keresztény tanításokkal szemben.

Usui fiatalon megnősült. Kezdetben Kyotoban élt feleségével Sadako Suzukival, fiával Fujival, és kislányával. Üzletemberként tevékenykedett és vállalkozásai változó szerencsével sikerültek. Egy időben komoly üzleti csapás érte, de az erős kitartás és a dolgokhoz való pozitív hozzá állás átsegítette ezeken a nehéz időkön. Folytatta spirituális Önképzését és létre hozta a “Rei Jyutsu Ka” nevű spirituális csoportot.

Ez idő tájt (kb. 1900.) Kyoto egész környékén kolerajárvány pusztított, ami Usuit is megfertőzte. Súlyos beteg lett. Halál közeli élményében megjelent előtte Mahavairocsana Buddha és tanítást kapott tőle. Ez az élmény teljes életét befolyásolta. Szinte minden idejét Buddha gyógyító tudományának felkutatására fordította és főleg a kézrátétes gyógymód érdekelte, de senkit sem talált, aki azt tanítani tudta volna.

Végül, hogy választ találjon vízióbéli élményére, Usui az ezoterikus shingon vonalon folytatta buddhista gyakorlatait. Ez családját olyan nagyon felháborította, hogy kiközösítették a családból. Leányának visszaemlékezése szerint a felesége annyira megharagudott rá, hogy nevét még csak kiejteni sem lehetett a házban.

Gyakorlatai során idővel gyógyító és meditációs mesterré vált. Közeli barátja Watanabe Kioshi Itami aki egyik tanítójának fia volt, nemsokára egyik legjobb tanulója lett. Rendszeresen találkoztak, és Usui a gyűjtéséből álló tanításokat adott neki. A tanítások központjában a gyógyítás állt. Figyelemmel követték a betegségek kiváltó okait és ezt figyelembe véve pontos gyakorlatokat dolgoztak ki a testi és a lelki gyógyításra is.

Élete folyamán többször kereste fel a Kyotohoz közeli Kurama-hegyet, ami Japán egyik legfontosabb spirituális és meditációs központja a 700-as évek óta. Egyszer egyik (talán zen buddhista) tanítójától az élet végső célja iránt tudakozódott. Azt a választ kapta, hogy ezt csak akkor fogja megtudni, ha meghalt. Talán az utolsó, a reiki megszületéséhez vezető 21 napos meditációját talán azzal a szándékkal kezdte el, hogy még ha meg is kell hozzá halnia, akkor is megkeresi a választ.

Ez a válasz a reiki megszületése volt. Az évszám bizonytalan, egyesek 1914-et mondanak, de az 1921-es dátum a valószínűbb. Ismerjük a helyet, ahol Usui meditált, és azt is, ahol a legenda szerint a meditáció végeztével lefelé jövet megbotlott és megsérült a lába. Ezen a helyen történt az első gyógyulás a reikivel. Arról, hogy Usui elérte-e a teljes megvilágosodást a Kuramán, vagy sem, eltérőek a vélemények.

Egy időben a reikit a Kurama-hegyen kialakult Szonten-filozófiából próbálták eredeztetni. Ez azért tévedés, mert az ezt hirdető szekta csak Usui halála után jött létre.

Úgyszintén bizonytalan a reiki történetének az a része, amely arról szól, hogy Usui az 1923. évi nagy földrengés után több éven át Tokyo szegénynegyedében élt, és a koldusokat tanította, gyógyította volna.

Kezdetben a reiki tanítása nehézségekbe ütközött, mivel a hivatalos egészségügyi kormányzat ekkor már a nyugati orvoslást szorgalmazta. Támadták is érte, de ő vállalta, hogy a reikit mindenkihez el szeretné jutatni, és ezért meri nyilvánosan tanítani. Erről saját írásaiban, és egykorú újságcikkekben találunk híradást.

Mindemellett az érdeklődők száma folyamatosan nőt. Gyógyítási és tanítási rendszerén folyamatos finomításokat végzett, amíg kialakult a tanítások mai rendszere.

1922-ben Usui Tokyoba költözött, mert hivatali állást kapott, a miniszterelnök (vagy az egészségügyi miniszter) személyes titkáraként dolgozott körülbelül 1924-ig. E mellett Tokyo külvárosában Harajukuban megnyitotta első hivatalos Reiki gyógyító központját. 1922-ben alapította a ma is működő Usui Reiki Ryoho Gakkai nevű szervezetét. 1924 februárjában Tokyo melletti Nakano városban megszervezte második gyógyító központját. Gyógyításainak híre gyorsan terjedt az egész országban, nemsokára az ország több részéről is meghívásokat kapott, hogy tanítsa a reikit. Munkásságáért még életében a “Kun San To” nevű kitüntetést kapta a császártól, ami Japánban nagyon magas kitüntetésnek számít. Magyar megfelelője talán “Birodalmi Díszdoktor” lehetne. Ezt követően híre még jobban terjedt.

sirkoUsuit nagyon gyorsan teljesen lekötötte a reiki oktatása, amit az ország különböző részeiben folytatott.  A nagy és fárasztó utazások nagyon megviselték. A tanácsok ellenére folytatta munkáját nem kímélve egészségét, aminek következményeként hamarosan kisebb agyvérzést kapott. Állítólag előre megérezte halála közeledtét. Így egy napon Tokyoi irodájában összeszedte összes addig gyűjtött könyveit és iratait beleértve a reiki tanítási feljegyzéseit is beletette egy nagy faládába. Az iratok között voltak azok a feljegyzések is, amelyek a különleges buddhista meditációs és más titkos gyakorlatokat tartalmaztak. A gyűjtemény legjobb barátjának és tanítványának, Watanabenek adta. Az iratok sorsa máig ismeretlen, feltehetőleg a Gakkai szervezet birtokában vannak. Ezt követően visszatért a tanítást folytatni. Végezetül 1926. március 9.-én Fukuyamában halálos agyvérzést kapott. Hatvankét évet élt, de emléke, szellemisége a reikiben örökké élni fog.

A halálát követő évben a sírja mellé egy hatalmas emlékkövet állított a Gakkai szervezet, melynek szövegét Juzaburo Usida és Maszajuki Okada fogalmazta meg. Nagy szerencséje ez az utókornak, hiszen annyi torzítás érte Usui mester személyét és munkásságát a halála óta -de szerencsére egy sírkővel nehéz vitába szállni.

USUI SZENSZEI ERÉNYÉNEK EMLÉKÉRE

sirko(Az Usui sensei sírja mellett álló emlékkő felirata)

“Aki komolyan tanul és nagy odaadással dolgozik testének, lelkének megjobbításán, hogy jobb emberré tegye magát, azt a szellem emberének nevezzük. Azokat, akik ezt a szellemet a társadalom javára használják s arra, hogy másoknak is megmutassák a helyes utat és jót tegyenek, tanítóknak nevezzük. Dr. Usui is eme tanítók közé tartozott. A világegyetem Reikijére tanította az embereket. Sokan jöttek hozzá azzal a kéréssel, hogy tanítsa meg őket a Reiki nagy útjára és gyógyítsa meg őket. Keresztneve Mikaomi, a másik neve Gjoho.
Jago faluban született, a Jamagata prefektúrába. Őseinek neve Csiba Cunetane. Apját Uzaemonnak hívták, anyja családi neve Kavaai volt.
A Keio-korszak első évében született, augusztus l5-én. Szorgalmasan tanult, igen jó képességű ifjú volt. Felnőve több nyugati országot bejárt tanulás céljából, és Kínát is. Bár rendkívüli képességekkel rendelkező, kiváló ember volt, sok balszerencse érte. Ám mégsem adta föl, kitartóan tanult tovább. Egy nap a Kurama-hegyre vonult meditálni, és huszonegy napon át böjtölt magányában. Ezután óriási Reiki-energiát érzett magában, és hozzálátott, hogy mindent megtanuljon a Reiki rendszeréről. Először csak önmagán alkalmazta a Reikit, aztán családján is kipróbálta, és mivel különféle betegségek esetén is sikerrel járt, elhatározta, hogy megosztja tapasztalatát másokkal. Mivel szerette volna a Reikit közismertté és mindenki számára hozzáférhetővé tenni, a Taisó-korszak tízedik évének áprilisában klinikát nyitott Tokióban, az Aojama-beli Haradzsukuban. Itt aztán igen sok ember számára tartott tanfolyamokat és gyógyító üléseket.

sirko2sirko3

Tömegek érkeztek a klinikára az ország minden szegletéből. A kezelésre váró páciensek hosszú sorokban álltak dr. Usui ajtaja előtt.

A Taisó-korszak tizenkettedik évének szeptemberében (1924) rettenetes katasztrófa rázta meg Tokiót: a pusztító Kanto földrengés. Sok ezren meghaltak, súlyosan megsebesültek, megbetegedtek. Dr. Usui nehéz, fájdalomtól elszoruló szívvel járta a várost, hogy segítsen a számtalan áldozaton. Tevékenysége hamarosan túlnőtt a kicsiny klinika határain, úgyhogy a Taisó-korszak tizennegyedik évének februárjában Nakanóba költözött, ahol új klinikát épített. Híre hamarosan egész Japánban elterjedt és sok kis faluba is meghívták, szerte az országban. Hol Kuréba utazott; hol a Hirosima prefektúrába, a Szaga prefektúrába vagy Fukujamába. Itt tartózkodott akkor is, mikor megbetegedett, s a Taisó-korszak tizenötödik évében március kilencedikén, életének hatvankettedik évében elhunyt. Feleségét Sadakónak hívták, lányneve Suzuki volt. Egy fiuk és egy lányuk született. Dr. Usui halála után fia, Fudzsi Usui vette át a családi vállalkozás vezetését. Dr. Usui melegszívű, alázatos lélek volt, a teste arányos, egészséges. Sosem dicsekedett és jóformán mindig mosolygott, de szükség esetén azonnal megmutatta, milyen nagy dolgokra képes. Igen óvatos, megfontolt ember volt, sokoldalú tehetség. Szeretett olvasni s kiterjedt ismeretekkel rendelkezett a lélektan, orvostudomány, jóslás és a legkülönbözőbb vallások teológiája területén. Sosem hagyott föl a tanulással és talán ez a tapasztalata tette lehetővé számára a Reiki megértését és befogadását is. A Reiki ugyanis nem egyedül a betegségek gyógyítása irányul, legfőbb céljai közé tartozik még a velünk született képességek kibontakoztatása, a szellemi egyensúly és a testi egészség megteremtése, s ezzel a boldogság előmozdítása. Ahhoz, hogy ezt másokkal is közölhessük, elsősorban Meidzsi-császár alapelveit kell elsajátítanunk és szívünkbe vésnünk. Legjobb, ha ezen alapelveket minden reggel és minden este fölmondjuk magunknak.

feliratfelirat2

„Csak ma
ne mérgelődj.
ne aggodalmaskodj,
légy hálás,
tisztességesen végezd a munkád,
légy kedves az emberekhez!”

A végső cél nem más, mint megérteni azt az ősrégi módszert, mely a boldogsághoz vezet, s ily módon fölfedezni sok-sok betegség és szenvedés egyetemes gyógymódját. Aki követi ezeket a nagyszerű alapelveket, az elérheti a régi bölcsek szellemi békéjét. Aki be akar kapcsolódni a Reiki rendszerébe, a legjobban teszi, ha a legkézenfekvőbb alanyon kezdi el működését, ahelyett hogy a személyes élményvilágától távol eső filozófiával vagy logikával próbálkozna. Üljünk hát le minden reggel és minden este hallgatagon a gasso vagy namaszte pózba, kezünket a mellkasunkon összekulcsolva. Legyünk tiszták és nyugodtak, kövessük mindig a nagyszerű alapelveket! Dolgozzunk önnön szívünkön és bármit teszünk is, az mindig lelkünk nyugodalmas mélyéből eredjen. A Reikit ugyanis minden teremtett lélek gyakorolhatja, mivel lényünk legmélyéből ered.

A világ gyorsan változik, s a filozófiák is változnak, ám ha a Reikit sikerül az egész világon elterjeszteni, az nagy hatást gyakorol az emberi szívre és a társadalmi morálra. Emberek ezreinek lesz segítségére, nemcsak a betegség ellen vívott harcban, de magának a Földnek a meggyógyításában is. Dr. Usuitól több mint kétezer ember tanult Reikit. Tanítványai még többeknek adták tovább ismeretüket, így a távoli vidékekre is eljutott. És terjedni fog még tovább, most, dr. Usui halála után is. Nagy áldás, ha valaki dr. Usuitól tanulhatott Reikit, ha megtapasztalhatta az ő nagyságát és továbbadhatja a tőle kapott ismeretet. Sok-sok tanítványa érkezett ide, a Tojotama kerületbe, a Szeihodzsi templom temetőjébe, hogy emlékkövet emeljenek a mesternek. Engem kértek föl, hogy ezeket a szavakat megörökítsem a kövön, hogy nagyszerű munkája tovább folytatódhasson. Végtelenül nagyra becsülöm a munkásságát, és szeretném, ha minden tanítványa megtudná, milyen nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy erre a föladatra engem választottak ki. Szeretném; ha minél több ember értené meg, milyen óriási szolgálatot tett dr. Usui ennek a világnak és a még előttünk álló jövőnek. Ezt a föliratot Juzaburo Usida és Maszajuki Okada fogalmazta meg.

 1. február

Hayashi Chujiro sensei

hayashi1878-ban született. 1902. decemberében fejezte be tanulmányait a katonai iskolában, tengerésztiszt volt. A reiki teljes átadását 1925-ben kapta meg Mikao Usuitól, 47 éves korában. Együtt végezte el a képzést Usida és Taketomi úrral, akik szintén haditengerészetnél szolgáló tisztek voltak. Hayashi tovább fejlesztette a Mikao Usui által használt kézpozíciókat, további jelentős sikereket ért el gyógyíthatatlannak tartott betegek kezelésében. Főleg a kínai orvoslást tanulmányozta, és az emberi szervezetben működő meridián-energia rendszerre alapozta híressé vált kézpozíciót. Mai napig ez a rendszer van általánosan használatban. Hayashi kilépett az Usui által alapított, de időközben nacionalista színezetűvé vált Gakkai szervezetből, és létrehozta saját iskoláját, a Hayashi Ryoho Kenkyukai-t. Ez inkább kis, néhány férőhelyes magánkórház volt; így volt lehetőség arra, hogy a betegek akár éjjel-nappal kaphattak kezelést. A reiki kezelésnél alkalmazott kézállásokat a saját tapasztalatai alapján megújította. Rögzített kézállásokat vezetett be, ami az eredeti módszerek között nem szerepelt! Kidolgozott egy fekvőbetegek kezelésére leginkább alkalmas kezelési rendszert (teljes testkezelést 22 kézállással). Ő használt először több kezelő személyt a beteg gyógyításánál, így próbálta a lehívható gyógyító energiákat maximálni a kezelés során. Míg Usui a saját intuíciója alapján gyorsan avatott embereket akár a tanári szintig is, addig Hayashi a biztonság érdekében nyugati jellegű iskolarendszert állított fel a reiki fokozatainak elsajátítására. Tulajdonképpen kidolgozott egy biztonságosabb, hosszabb idejű tanítási rendszert, amivel kevesebb lehetőség van a hibákra, és a tanítvány biztosabban megérik a további fokozatokra. Hayashi 3 hónap után avatott második fokozatra. Azok a tanítványok, akiknek nem volt módjukban pénzt adni a tanulásért, egy éven át a heti hat munkanapból minimum egy napon 6-6.5 órás kezelői munkával kellett, hogy fizessenek Hayashinak. Ez akkoriban elég elfogadott dolog volt. Nála Tokióban volt bőven lehetőség a gyakorlásra: 8 kezelőágyon egyszerre 16 reiki kezelő tudta kezelni a betegeket. Hayashi is saját kézikönyvet (Hikkei-t) írt az általa használt kézpozíciókról, s ez a kézikönyv is fennmaradt. Hajasi tendai buddhista volt, de nem gyakorolta a meditációkat. Fennmaradt egy írásos emlék is Hajasi mesterrel kapcsolatban 1928-ból, a Mainyicsi Nyicsijóbi márciusi számából. Macui úr, egy kabuki-színész írta, aki Hajasi klinikáján gyakorolt egy ideig minden reggel reikit. Ebben elmondja, hogy az idő tájt nem volt könnyű a reiki tanítása, mivel a kormányzat minden erővel a nyugati orvoslás terjesztését szorgalmazta, sőt bátorság kellett a reiki melletti kiálláshoz. A haditengerészet körében a reiki terjedését viszont nem tudták megakadályozni, hiszen a nyílt tengeren, kellő felszerelés híján vészhelyzetben minden módszert fel kellett használni. Hayashinak 33 tanítványa volt. Egyikük, Sensei Takeuchi a tanításokat átadta Seiji Takamorinak, egy buddhista szerzetesnek, aki először 1990-ben ment az USA-ba. Röviddel halála előtt Seiji átadta a tanításokat, úgy, ahogyan ő ismerte őket, így a reikinek egy olyan vonala került át nyugatra, ami kevésbé ismert: Reiki Jin-Kei Do és a Sri Lanka-i orvos, dr. Ranga Premaratna által alapított Reiki Enersense Buddho.
Hayashi a II. világháborút látta előre, benne Japán szerepét is. Ebben nem volt hajlandó részt venni. Mivel katonatiszt volt és szamuráj családból származott, harcolnia kellett volna a háborúban. Mint reiki tanító és gyógyító ezt már lelkiismerete szerint nem tehette. Ezért családja és tanítványai körében a tradíció szerint vetett véget életének 1941. május 10-én. Természetesen ezt Takata asszony Amerikában nem taníthatta, ezért ő úgy mesélte, hogy Hayashi mester akarattal megállította a szívverését. Nem Hayashi mester volt az egyetlen, aki véget vetett életének ily módon a Reiki tanítók közül. Többen is ezt választották. Mások erdőkben bujkáltak a háború ideje alatt.

Takata Hawayo sensei
takataAz általánosan ismert mestervonal Mrs. Hawayo Takata révén hagyta el Japánt és terjedt el. Ő teremti meg azt a legendát a reiki körül, ami biztosította a módszer elterjedését szinte az egész világon. 1900. december 24-én született Kauai szigetén. Lánykori neve Hawayo Kawamura. Szülei cukornád ültetvényen dolgozó japán bevándorlók voltak Hawaiiban (nevét is innen kapta). Az ültetvényről egy családhoz kerül házvezetőnek, ahol megismerkedik a könyvelőként dolgozó Saicsi Takatával és 1917-ben összeházasodnak. Két gyermekük születik. 1930-ban a férj súlyos betegség miatt meghal. Takata asszony munkába menekül, majd megbetegszik. Tokióban meg akarják operálni, mikor belső hangokat hallván eláll a műtéttől. A belső hang ezt tanácsolja: “Kérdezd az orvost.” Érdeklődésére az orvos Hayashi gyógyító központját említi alternatív lehetőségként. Megfogadja a tanácsot. Első reiki kezelése során megdöbbenti az a forróság, amit érez. Négy hónap alatt teljesen meggyógyul. Meg akarja tanulni a reiki módszert, de kezdetben Hayashi elutasítja, mert a reikit (mivel japán ember alapította) szigorúan őrzött kincsként kezelték és nem akarták külföldi kezébe adni. Ám ez a momentum nem valószínű, mert már Usui kifejezett akarata volt, hogy módszere az egész világon mindenkihez eljusson. Itt valószínűleg Takata által kitalált történettel állunk szemben, amivel a reiki különlegességét kívánta hangsúlyozni. Takata asszony tehát megkapja az első. fokozatú avatását, amiért cserébe egy évig dolgozik a központban. 1937-ben visszatér Hawaiira. 1938-ban Hajasi meglátogatja, és mesterré avatja. Ezt követően Takata az USA-ba költözik. Sokáig ő az egyetlen reikimester Japánon kívül. Nem is tudott a Gakkai háború utáni fennmaradásáról. Hayashi halála után (1941) az özvegy, Chie Hayashi felkéri, hogy vezesse tovább Hayashi szervezetét, de ő inkább a nyugatiakat akarja tanítani a reikire. Így egy ideig Chie a vezető, majd egy fiatal nő, Chioko Yamaguchi követi, aki megalapítja a Jikiden Reiki szervezetet, amely Kiotói székhellyel ma is létezik fia, Tadao Yamaguchi vezetésével. Az Usui Shiki Ryoho irányzatot Takata asszony hozza létre Amerikában. Hosszú ideig csak gyógyít, de nem tanít, majd amikor elkezdi (1970-ben), a reiki eredetét az amerikaiaknak kitalált speciális keresztény csomagolásban adja elő, kb. úgy, ahogy azt a legutóbbi évekig tudtuk/tudták majdnem az egész világon, Japánon kívül. Takata Reiki rendszere teljesen megegyezik a Hajasi Mester által kifejlesztett kezelési módszerrel. Takata azt állította, hogy Hajasi őt tette meg utódjául Usui teljes hagyatékának továbbvitelére. Ez a történet a japán reiki sorsáról valóban gyorsította a Reiki terjedését Amerikában. Kiderült az is Fran Brown reiki tanító Takatáról szóló könyvéből (Élő Reiki), hogy Takata csak Hayashiról és két tengerésztársáról, valamint Hayashi feleségéről tudta, hogy reiki mesterek. Valószínűleg úgy tudta, 5 reikimester volt csak Uszui halála után. Takata számára a fő cél, a reiki elterjedése volt a fontos. Sokakban felmerül a kérdés: Takata mester miért változtatta meg Usui élettörténetét? Fontos újra a történelmi háttér és emberek ismerete. Takata asszony döntésének helyességét a reiki nyugati elterjedése bizonyítja. A II. Világháború után vagyunk. Amerika egyik legnagyobb háborús ellensége Japán (Perl Harbour!). Bár Takata mester amerikai állampolgár volt, tudjuk: sok időbe telt mire az amerikai köztudat felül tudott kerekedni a háborús idegengyűlöleten, amikor is minden japán potenciális kémnek számított. Azzal, hogy ki lett jelentve: a II. Világháború alatt kihalt a mesteri ág Japánban, az emberek úgy érezték, hogy csak USA-ban lehet elérni ezt a tudást, így vált a reiki az amerikaiak által elfogadhatóvá. Óriási felelősség volt Takata vállán, hisz úgy tudta: tőle függ, hogy a reiki elterjed-e a világon Usui akaratának megfelelően, vagy kihal. Akkor még nem volt divat álmokra hivatkozva reiki beavatottnak feltüntetnie magát önjelölt mestereknek. Egy másik fontos „csúsztatás” az volt, hogy Usui keresztény tanító lett, sőt reikire vonatkozó kutatását kifejezetten Jézus gyógyításainak mikéntje inspirálta. Egy keresztény országban valószínűleg kevésbe lett volna népszerű az a gyógymód, amit egy Japán alapított, aki életében “gyanús” buddhista meditációs technikákat használ. Az akkori amerikai közvélemény a meditációról se tudhatott túl sokat. Akár még bajba is kerülhetett volna Takata, ha úgy tanít mindent, ahogy ő is tanulta. Mindenesetre a rendszer terjedése volt a cél. A ” Lótusz Szútra” szerint szabad ügyes eszközöket bevetni nemes cél érdekében… Takata helyszíneket, időpontokat megváltoztatott, többek között Usui születési helyét is. A dolog olyan jól sikerült, hogy az Amerikából elindult több lelkes kutató arra az eredményre jutott, hogy Mikao Usui nevű személy nem is létezett a Japán történelemben. A reiki amerikai elfogadtatásához tartozott azon állítás is, miszerint Usui az USA-ban élt, a chicagói egyetemen tanult teológiát és összehasonlító vallásfilozófiát és teológiából ledoktorált (más állítás szerint irodalomból), majd Japánban vezetett keresztény iskolát és hogy díszdoktori címet kapott. Az utóbbi évtizedek eredetkutatási azonban kimutatták, hogy az University of Chicagón, sem a japán Doshisha egyetemen nincs nyoma annak, hogy Mikao Usui nevű japán ember akár tanárként, akár diákként, vagy pláne doktoranduszként megfordult volna. A “díszdoktori” cím alapja valószínűleg a japán császár által Usuinak átadott, különleges kitüntetés lehet.
Takata mester 1980. dec. 12-én bekövetkezett haláláig 22 mestert képzett ki.

   • George Araki
   • Dorothy Baba
   • Ursula Baylow
   • Rick Bockner
   • Patricia Bowling
   • Barbara Brown
   • Fran Brown
   • Phyllis Lei Furumoto
   • Beth Gray
   • John Gray
   • Iris Ishikuro
   • Harry Kuboi
   • Ethel Lombardi
   • Barbara McCullough
   • Mary McFadyen
   • Paul Mitchell
   • Bethel Phaigh
   • Shinobu Saito
   • Virginia Samdahl
   • Wanja Twan
   • Barbara Weber Ray
   • Kay Yamashita

Forrás  http://reiki.org.hu/usui.htm