Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

PDF

Érték-teremtés a Tradicionális Reikivel

Nagyítás

Az ember alaptermészete, a jóra való törekvés, a nyitottság, megismerés, a lét valóságának megértése. A XXI. század egyik nagy csodája a Reiki, amely a Tendai buddhizmus tanaiból fejlődött ki, és adta meg a válaszokat azoknak az embereknek, akik a tudatosság útját keresték. Ősidők óta minden kultúrában jelen van az emberi kíváncsiság a dolgok eredete, a létezés célja iránt. Ezen belül az emberi élet harmóniája, a testi és tudati egészség megőrzése, avagy helyreállítása mindig az első helyen szerepelt.

Az embernek kettős természete van. Az anyagiban megnyilvánult és a szellemi – transzcendens. Első felismerésként arra kell fordítani a figyelmet, hogy minden a gondolatból származik. A gondolatok az emberben rendezetlenül, jelennek meg. A tudatosság hiánya miatt a látott hallott programok szerint az egyén magáénak hiszi a valótlan alapokból keletkezett nézeteket, és ebből kiindulva hoz döntéseket, táplál érzelmeket, és célokat A gondolatok rendszerzéséhez szükség van a helyes nézetre,  melyet hamar alátámasztanak a megfogható tapasztalatok.

A keleten élő társadalmak számára mindig is fontos szempont volt a természet tisztelete. A betegségek elkerülése érdekében, mindig is használták a megfigyeléseket, és levonták a következtetéseiket. Tudták, hogy ha az ember minél távolabb kerül a harmóniától, egészsége is meggyengül. Ezért a keleti gyógyászat, nem csak a pillanatnyi tünettel foglalkozott, hanem igyekezett megérteni, a betegség tünetének üzenetét, a betegség kiváltó okát kezdték keresni.

A nagy felfedezés az volt, hogy a gondolatok, érzelmek és a helytelen nézetek okozzák a betegségeket.

A múlt században keleten számtalan irányzat képviselője tevékenykedett azon, hogy olyan maradandó értéket teremtsen, ami segíti az egész emberiséget abban, hogy megérthesse zavaros nézetit és viselkedési mintáit. E tisztánlátó mesterek hagyták ránk nagy értékű tanaikat, melyeket követve minden ember képes megérteni, és megvalósítani saját testi és tudati egészségét, ezzel javítva emberi életminőségét. Így érheti el minden ember a léte valódi célját, a jelenlegi szenvedésekkel teli vegetáció helyett.

A Reiki energia megnyilvánulásában és formai megjelenésében nagy szerepe volt egy Japánban élő buddhista szerzetesnek, Mikao Usuinak. Az általa indított tan az elmúlt 50 év alatt az egész világon elterjedt. A Reiki csodája azért vált ilyen népszerűvé nyugaton, mert ugyan alap nézetei a buddhista erkölcsiséget követték, de nem tartalmazott semmilyen vallási dogmát, sőt minden nyugati filozófiai rendszerbe beilleszthető volt. A Reiki a lét megértését, a harmóniát és a természet törvényeit tartalmazza. Van még egy előnye, amivel kiemelkedik az emberi felfedezések közül, ez az ismeret könnyen megtapasztalható.

Élő mester általi beavatással a szellemi identitásunk lényege fizikai, kézzel fogható jelleget ölt.

Magyarországon is megjelent a reiki, már a rendszerváltás után. Azok a bátor magyarok segítségével, akik hazahozták ezeket az ismereteket, és átadták tapasztalataikat.

A nyugati szemlélet anyagias, már-már mondható kapzsi elemei is belekeveredtek ebbe a nyitott csodába és megfertőzték azt, mely olyan tanítókat és tanítványokat eredményezett, akik önös érdekeiket (és csak azt) tartották szem előtt, úgy lealacsonyították a Reikit, hogy mára már nehéz kiválogatni, hogy ki a hiteles tanító, és ki nem az.

A Reiki a természet, az Univerzum energiája. Rei = élet, Ki = energia. Szerencsére a természeti princípiumokat nem lehet hosszú távon elferdíteni.

Szándékunk szerint a tanítás tisztaságát kívánjuk megőrizni, és átadni. Erre alapozva visszahelyeztük a Reikit a valódi eredetébe. E tan védelme érdekében létrehoztuk az Életenergia Közösségét, mint független szellemi rendet 1988-ban.

Nyilvános előadásainkon ingyenesen bárki részt vehet, és megismerheti a reiki energia csodáját, amely nem igényel semmilyen dogmatikus vallásgyakorlást, sem kötelezettséget. A Reiki tanai megalapozzák a lét valóságának megértését, melyből sokaknál később megvalósul az elhivatottság. A Reikit ismerők és gyakorlók elhivatottsága abból a hálából fakad, amiként olyan segítség részese lett, mely felemelte életminőségét. Ez az az érzés, ami minden jó szándékú embert arra késztet, hogy megossza ismeretét és tapasztalatát másokkal, amint maga is így kapta meg a lehetőséget a tudatosság felé vezető úthoz.

Sokan vannak ma már hazánkban is, akik így vagy úgy, hallottak a Reikiről. Bár a kép igen vegyes, és sok zavaró, valótlan nézet került bele. Gyakran előfordul, hogy a reikivel avatottaknak is hiányos, vagy téves ismereteik vannak. Ami nagy veszteség az embernek, mert annak ellenére, hogy találkozott már ezzel a tanítással, sokaknak kevésbé sikerült még megismerniük a Reiki csodás tanítását és a benne rejlő rendkívüli erőt.

Arra bíztatok mindenkit, aki már részesült Reiki beavatásban, törekedjen a mélyebb megismerésre, ha még nem tudta ezidáig megtapasztalni, hogy milyen nagyszerű csoda van a kezében! Továbbá biztatom embertársaimat, akik különböző téves dolgokat, alaptalan hamis félremagyarázásokat hallottak a Reikiről, ne lépjenek túl azzal a gondolattal, hogy „ettől jobb távol maradni”!

Mint tudjuk, a világunk nem csak a tiszta nézetek szerint létezik, hanem a tudatlanság csapdája szerint is. Nagy veszteség lenne a Reikit emiatt félredobni.

Érdemes alaposabban utána járni, mielőtt jóhiszeműen, de valós ismeretek hiánya miatt valaki hagyná félrevezetni magát, és helytelen értékítéletbe bonyolódna. Aki törekszik rá, hogy megfogalmazza kétségeit, és kérdéseit, megtalálja a válaszokat is, ami felbecsülhetetlen értékké válhat számára.

Közösségünkben egy komplex tanítási rendszerrel ismerkedhetsz meg.

Meditációoktatás és gyakorlatozás kiscsoportos foglalkozásainkon keddenként 17 órától. Díja 900 Ft / 2 óra.

  • Tradicionális reiki beavatás – alkalmanként hétvégén,
  • Személyes konzultáció – egyeztetetett időpontban,
  • Ingyenes tájékoztató előadások – alkalmanként,
  • Buddhista tanokkal kapcsolatos témákban tanítások – alkalmanként hétvégén.

A buddhizmus egy olyan nyílt szemlélet, melynek a lényege a tudat természetének a megértése és megtapasztalása. Szellemi út, mely támasztékot, és megoldást ad az élet nagy kihívásaira. A buddhizmus nem vallás, a közismert, megszokott nézet szerint, hanem a megismert, és megtapasztalt tudásra épített hitrendszer.

Az általunk tanított módszerrel a Reiki és a meditáció megismerése és rendszeres művelése olyan gyümölcsöt érlel, ami talán, ma még ismeretlen számodra, de holnap egyszerű gyakorlattá válik.

Remélem, felkeltette érdeklődésed írásunk!

  • Ha szeretnél tradicionális reiki avatásban részesülni,
  • ha reiki avatott vagy, csak kissé elszaladt az élet  melletted,
  • ha sok mindent tanultál már, de vannak kérdéseid,
  • ha szeretnél meditációt tanulni, és gyakorolni,
  • ha egyszerűen csak szeretnél hetente egy kis lelki felüdülést, és veled hasonlóan gondolkodókkal találkozni,
  • ha új ismereteket keresel az élet káoszára,

figyeld a programjainkat!

A meditációs foglalkozások, a tanítások beavatások időpontját megtalálod ahonlapunkon és a facebookon, vagy érdeklődj telefonon 06  20 / 927 – 3471