Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

Útmutató a bennünk tomboló zavaros érzelmek megszelídítéséhez (legújabb)

Sok ember önmagán kívül keresi a boldogságot. Kultúránk arra tanít, hogy a boldogság forrása a sok pénz, hatalom és a magas társadalmi helyzet. De ha alaposan megfigyeljük, láthatjuk, hogy nagyon sok gazdag és híres ember...


A Buddhista Szamatha és Vipasszána Meditáció és a Paramiták

A meditáció gyakorlója két szinten tapasztalja meg annak jótékony hatását. Az első haszna a mindennapi életkörülményekben bekövetkező azonnali javulás. A meditáció gyakorlása békésebb, csendesebb és nyugodtabb tudathoz vezet. Mivel tudatunk ellazultabb, így azok az események,...

A Nagy Buddhista ünnepek szerepe a mai felgyorsult társadalmunkban

Történelmi tények igazolják, hogy 2560 éve élt egy nagy bölcs, aki saját elhatározásából, vállalta, hogy megtesz mindent, hogy az élet nagy kérdéseire megtalálja a válaszokat. Felismeréseit, belátásait, majd tanitásait megosztotta hallgatóságával. Buddha által felismert törvények...

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA

Buddha = törekvés a megvilágosodásra Dharma = Buddha tana Szangha = Közösség BUDDHA Az emberi élet célja nem más, mint a megvilágosodásra való törekvés. Hogy ez a törekvés az emberi létállapotban felébredhessen, el kell jutnia az embernek a fizikai...

A Reiki története

Usui Mikao élete A reiki alapítójának élete meglehetősen legendás. Mindmáig valós adatok keverednek mesékkel és félreértésekkel. Az alábbiakban megkíséreljük a különböző adatok összeolvasásával egy hiteles élettörténet felállítását. Usui Mikao 1865. augusztus 15.-én Kyotoi prefektúrába, Gifu megye, Yamagata...

Érték-teremtés a Tradicionális Reikivel

Az ember alaptermészete, a jóra való törekvés, a nyitottság, megismerés, a lét valóságának megértése. A XXI. század egyik nagy csodája a Reiki, amely a Tendai buddhizmus tanaiból fejlődött ki, és adta meg a válaszokat azoknak...

Spirituális elhivatottság

A spirituális elhivatottság nem az elméből, hanem a szívből születik meg. Az elhivatottság három felismerésből tevődik össze. Ezek: a helyes meglátás, a helyes felismerés /nézet/, a helyes belátás. Minden emberben jelen van a törekvés, hogy...

Szabadság vagy szabad akarat

A mester és tanítvány kapcsolat egy nyugati társadalomban élő ember számára titokzatos fogalom. A társadalmi viselkedés és kapcsolatnormák szerint az ember kétféle kapcsolati formát ismer: az alá és fölérendeltséget. Ezért vannak olyan zavarban a kezdő...

Spirituális belső utazás kezdete

Nem külsőleg kell keresni a boldogságot, hiszen minden változik. A külső dolgokba helyezett boldogság illúzió. Téves szemléletből, helytelen nézőpontok okán ezen illúziókból keletkezik később a gyűlölet, a harag vagy a bánat. A spirituális út maga a...

Satsang

Az Életenergia gyakorlásával kétféle célt érhetünk el. Az egyik csakis a test számára előnyös, egészség, ellazulás stb. . A másik cél spirituális az Önvaló-megvalósítás. Ehhez két dolog szükséges: Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal A bizalom. A...

Kulcsok a megértéshez

Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a „nem tudományos” gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami van a levegőben, valami olyan dolog,...