Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

PDF

Satsang

Nagyítás

Az Életenergia gyakorlásával kétféle célt érhetünk el. Az egyik csakis a test számára előnyös, egészség, ellazulás stb. . A másik cél spirituális az Önvaló-megvalósítás.

Ehhez két dolog szükséges:

 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal
 2. A bizalom.

A SAT = igazság, SANG = közösség, összejövetel.

A satsang hasonlóképpen gondolkodók összejövetele, ahol lelkiségről esik szó, meditálunk stb.

Amilyen fontosak egészségünk érdekében a testgyakorlatok, olyan fontos lelki célunk elérése érdekében a meditáció, az Ima, a satsang. A satsang minden spirituális kereső számára értékes ékszer. A satsang a csónak, amellyel átkelünk a tudatlanság Óceánián. A satsang az a forrás, ahonnan a hallhatatlanság nektárja árad. Satsang ott van, ahol istenről és az igazságról beszélnek, ahol a fény és a béke árad szét. Ahol azonban veszekedés, negatív kritika és tisztátalan gondolatok uralkodnak, az nem satsang, hanem a Kusong, rossz társaság, amit jobb lenne, ha elkerülnénk.

Kétféle satsang van:

 1. Mester születésnapja
 2. Amikor a tanítványok találkoznak a mesterrel.

A satsang ad választ minden kérdésre. A satsang a forrás, amelyből a GYANA (tudás) VIVEKA (megkülönböztető képesség) és VAIRAGYA (lemondás) árad, olyan tulajdonságok, amelyek erősítik és kibontakoztatják a spiritualitást Az isteni lények is keresik azt a helyet, ahol satsangot ülnek.

Újra és újra azt tapasztaljuk, hogy mindennek korlátai vannak, minden változó, minden véges.

És mégis létezik valami örök = ANADA = boldogság.

BAKTIVAL – azaz isten iránti szeretettel és odaadással érhetjük el.

A BAKTI (odaadás) GYANA (tudás) VAIRAGYA (lemondás) és a SATSANG (közösség) a spirituális élet négy alappillére. Ezért imádkozunk a legbelsőbb ÖNVALÓNKHOZ, hogy áldjon meg e négy ajándékkal.

A KARMÁRÓL mélyebben

Minden, amit valaha tettél, mondtál és gondoltál, karmát hoz létre. Tehát a karma a korábbi cselekedetek, szavak és gondolatok képződmények – okok és okozatok hosszú láncolata.

Az ember négyféleképpen hozhat létre karmát:

 1. gondolattal,
 2. szóval,
 3. testtel,
 4. befolyás és hatalom révén.

Hogyan nyilvánul meg a karma?

A karma inkább egyfajta rezgés, mely egész környezetünket befolyásolja. Állandóan körülvesz és kisugárzása több ezer km távolságra terjed.

A világegyetem végtelenül sok rezgéssel teli. Ahogyan a modern fizika tanítja, minden, még a szilárd anyag is alapjában véve energia vagy rezgés. Mi magunk is hullámok, rezgések vagyunk a világegyetemben. Minden individum (lény) (Jivatma) saját jellegzetes rezgéstérrel, személyes energia mezővel (aura) rendelkezik. Az aura magába foglalja tulajdonságainkat, képességeinket, tapasztalatainkat, tudatrétegeinket és korábbi életeink karma csírainak összességét. Pl.: az élet szerencsés vagy szerencsétlen eseményeire azt mondod „szerencsém volt” vagy „nem volt szerencsém”. De milyen erő vonzza hozzád a szerencsét vagy szerencsétlenséget?

A karmád energia hullámai!!!

Kormányoz téged, mint egy csónakot, amelyet a szél és az áramlatok ide-oda sodornak a vízen. Az ettől való megszabadulás a MOKSA = felszabadulás.

A világegyetemben léteznek bizonyos szabályok, amelyeket figyelembe kell venni, hogy sikereket tudjunk elérni! Ha tudatosan vagy tudatlanul megszegjük őket, azt a természet megfelelő reakciója követi. Ezt gyakran a sors büntetéseképpen értelmezzük. Valójában azonban nem „büntetés”, hanem tudatlanságunk és hanyagságunk hatása. A karma törvénye szerint saját tetteinkkel mi magunk vagyunk sorsunk okozói és formálói. Minden élet fejlődését közős cél irányítja: egyesülni az önvalóval. A cél ugyanaz, de a rezgések különbözőek, ezért az egyes individumok sorsa és útja is különböző.

Polarizált világegyetemünkben két ellentétes rezgésfajta van:

 • spirituális vagy pozitív energia
 • negatív vibrációk.

Ha spirituális rezgésű egyének találkoznak össze egy satsangon felerősödik a pozitív energia.

Ezáltal a környezet negatív rezgései csökkennek, vagy teljesen megszűnnek, ahogy a fény eloszlatja a sötétséget.

Az emberi lény három fontos összetevője:

 1. az igazi önvaló
 2. pozitív
 3. negatív rezgések.

 

Az önvaló

Úgy működik, mint a dinamó. Ameddig a dinamó forog, energiát termel. Ha áll, nem hoz létre energiát. Amikor az egyéni lélek inkarnálódik és az öt elem segítségével a testben megnyilvánul, akkor az első másodperctől kezdve karmát hoz létre. Lélegzik, beszél, eszik, érez, gondolkodik stb., ez mind karma. Csak a halál után – ha az anyaggal nincs már kapcsolata – szűnik meg a karma.

Az Önvaló tovább létezik, csak a test marad vissza. Egy idő után azonban az Önvalóban ismét felébred az ICCHASAKTI (akaraterő).

Ismét gyűjteni kezdi és cselekedetté formálja energiáit és újból megnyilvánul a fizikai világban.

Pozitív rezgések, negatív rezgések

Minden egyénnek sajátos, egyedülálló rezgése van, amely összetéveszthetetlenül azonosítja. Energiánk testileg a tettekben és szavakban, szellemileg gondolatokban és érzésekben fejeződik ki.

Pl.: ha rosszra használjuk az energiát negatív, ha jóra, akkor pozitív karmát hozunk létre

A negatív kisugárzással negatívumokat is vonzol magadhoz – sötétséget, szenvedést, alacsony szintű tudatot. Ezzel szemben, ha a fénylő pozitív rezgésekhez kötődsz, a szeretethez, odaadáshoz, megértéshez, együttérzéshez, úgy közelebb kerülsz az Önvalódhoz.

A rezgés, melyet karmád által hozol létre, vezetőd lesz és abba az Irányba fog terelni, mely Irányba azután menned kell.

Pl.: – vízcsepp: óceán – vízgőz – köd – felhők – eső- patak – folyó – óceán.

Az emberi tudat az ima, meditáció és jócselekedetek által erősödik, tisztul és szentté válik.

Amíg az egyéni rezgés létezik és nem egyesül egy magasabb energiával, individumként vándorol évezredekig, az egész univerzumban. Ameddig az egyén rezgéstartománya elér, addig terjed ki a tudata. A tudat határát rendszerint a tapasztalatok határozzák meg!!!

Így kerül el a Guru-hoz. (Gu = sötétség; Ru = fény)

Azoknak az embereknek, akikben különösen sok a negatív rezgés, mint pl. kétségek, komplexusok, féltékenység és harag, nehéz a pozitív rezgéseket befolyásolni, ők hosszú ideig egyéni tartományokban maradnak, ezáltal sok szenvedést élnek át.

Öt energiaburok létezik:

 1. ANNAMAYA KOSA – a bioenergia a fizikai test burka. A környezet és a táplálkozás lényegében befolyásolja.
 2. PRNAYAMA KOSA – életenergia burka
 3. MANQMAYA KOSA – szellemi energia – mono – az elme és a pszichicum – az elme teremti az élet „állapotait”
 4. VIGYANAMAYA KOSA – tudás teste
 5. ANANDAMAYA KOSA – boldogság burka

Az az út, amelyen ezeket a burkokat feloldjuk és önvalónkkal egyesülünk, az a BHAKTI = minden iránti szeretet.

A MANTRA

Egy szó vagy mondat nagyon magas szintű és erőteljes spirituális rezgéssel.

Minden kiejtett szó tartalma és megfelelő rezgése alapján pozitív, negatív vagy semleges hatást vált ki. Pl.: „isten hozta, Uram, hogy van?” vagy „Hé, te gazember, mit keresel itt? Csak a megszólítás módja az „uram” vagy a „te gazember” képezik a különbséget.

Az asztrál világban is vannak bizonyos nyelvek, hogy érintkezhessünk egymással. Itt is ügyelnünk kell a szabályokra. Pl.: Ha telefonon szeretnénk beszélni valakivel, de a mi készülékünk, vagy a másiké üzemen kívül van, akkor nem jöhet létre beszélgetés

Az érintkezés feltétele tehát, hogy mindkét készülék működjön. Ezen kívül még valami fontos; az, hogy a beszélő partnernek értenie kell a mi nyelvünket. Ha nem érti a nyelvünket, nem jön létre információ az agy beszélőközpontjában, amikor a hangok értelmének felfogása érdekében át kell alakítanunk a rezgésünket. A mantra szent pozitív energiával feltöltött szavak. A szó hangot jelent, a hangrezgést hoz tétre, és a vibráció erő-minden áthatoló erő, amely mozgást és energiát gerjeszt. Az energia életet jelent, és ahol élet van, ott kreativitás is van. !!!

MAN = elme; TRA = felszabadulás.

 

Hegedűs Csaba-Attila
Spirituális-tanító