Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

PDF

Spirituális elhivatottság

Nagyítás

A spirituális elhivatottság nem az elméből, hanem a szívből születik meg. Az elhivatottság három felismerésből tevődik össze. Ezek: a helyes meglátás, a helyes felismerés /nézet/, a helyes belátás. Minden emberben jelen van a törekvés, hogy életét szebbé, jobbá tegye. Tapasztalatok alapján kezd egyre nyitottabbá válni, számára még ismeretlen látásmódokra. A különböző csalódások, kudarcok, fájdalmak megtapasztalása készteti az embert, hogy más irányokat, nézeteket keressen. Lassan, de biztosan mindenki ráébred, hogy nem megfelelő számára, ha automatikusan reagál az élet kihívásaira. Ezért egyre tudatosabban kezeli a különböző hatásokat és tudatosan hoz döntéseket, nem reagál többé félelemből vagy megszokásból.

Tehát az első tudatosság a meglátás. Meglátja az élete milyen irányban halad, mik a téves nézetekből fakadó téves reakciói, és ezeket tudatosítja.

A második a felismerés /helyes nézet/, amikor a helyes meglátást részletesen átgondolja, és rendszerezi, hogy ezután bátran önmagába tekintve eljusson a harmadik ponthoz a helyes belátáshoz.

Helyes belátással megérti az egyén, hogy nem kielégítő, sem nem célravezető a külső hatásokat hibáztatni. Ráébred az egyén, hogy számára már nem megfelelő a külső hatásokat „rutinból” megszokásból lereagálni, mert ezek okozzák végül a csalódásokat, kudarcokat. Belátja, hogy nem kielégítő a felelősséget másokra hárítani, hanem felvállalja a felelősséget, és a tudatos önirányítást.

Amikor fölvillan az új nézet, számolni kell azzal, hogy a tudatosság felé való nyitás egy hosszabb folyamat, nem egy pillanat alatt történik meg a változás. Eleinte bepillantást kap, azután megtorpan, és kétségek merülnek föl újra, és újra. Ez a tudat fejlődésének természetes hullámzása. Lényeg, hogy ha már elkezdődött, érdemes kitartani, hiszen önmagáról van szó nem másokról. Az önfelismerés útja nem könnyű, de nagyon érdekes, tele van sok „aha” élménnyel, ami rövidesen magabiztosságot eredményez. Ezért kell egy élő tanító mester, aki erőt ad és utat mutat. Kell a közösség, akik szintén ezt az utat járják. E kettő biztonságos talaj a kitartáshoz, hogy elérje az egyén a spirituális elhivatottság szívbéli érzését. A kezdeti racionális, és logikus gondolkodás egyben lehet támasz, de akadály is. Amikor a szív látásmódja megnyílik, konfrontálódhat az elmebéli logikával. Tanulással, gyakorlatozással e kettő eggyé válik, és eléri a helyes meglátás, rálátás, belátás természetes nézetét. Így a testi betegségek felé haladásból a tiszta tudat irányába lép a kereső, aki ezen a módon végül megérti, és megtalálja a régóta keresett boldogság okát, ami mindig is ott volt a tudata természetében.

Elmélyítheted ezen ismereteidet a Szellemi Transzformáció című kurzuson, ami nélkülözhetetlen alapot ad az induláshoz.