Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

Kedves Útkereső

„Azok, akik a lényegtelent lényegesnek tartják,
és a lényegest lényegtelennek,
sosem érik el a lényegest.
Mivel a téves szándékok világában élnek.”
Sakjamuni Buddha

Az ember alapvetően jó. Ahogy eltérünk a jóságunk minőségéből, úgy vissza is tudunk térni oda. Az ember mindig azzá válik, ahogyan gondolkodik. Szándékainkból tettek lesznek, melyek minősége megjelenik a tettek következményeként. Tedd tisztába gondolataidat, és eléred a szenvedéstől mentes belső nyugalmat. A téveszmék zűrzavart okoznak, a letisztult gondolkodás letisztult következményeket teremt.

Buddha tanai olyan módszereket nyújtanak számodra, melyek segítségével megvalósíthatod a helyes látásmódot. E tanítások nem dogmák tárháza, amit elég lenne szabályként elfogadni és követni. E módszer egyszerűnek tűnhet, de nem célravezető a tudatosság eléréséhez. Mindenkinek egyénileg kell elérnie a tudata illuzórikus voltának felismerését. Buddha tanai olyan támasztékot nyújtanak ehhez számára, mely segíti önnön téves nézeteinek egyedi felfedezését. Buddha tana az egyetemes belső út tana, mely nem korlátozza az embert semmilyen világnézetében, csak segíti a helyes rálátásban, a téves hiedelmek felismerésében.

A gyakorlatozási formák, a meditáció művelése által mindenki képes az elme természetét megismerni, és ezen ismeret és megértés birtokában képes fejleszteni spirituális tudatosságát.

Buddha útja egyetemes belső út, nem egy dogmatikus hitrendszer követésére kötelez, hanem a teljes tudati szabadság módját mutatja meg.

Sokszor a fontos dolgokat figyelmen kívül hagyjuk, s figyelmünket a lényegtelenre pazaroljuk. Buddha tanításai rávezetnek, hogyan érheted el elméd tiszta tudatra ébredését az álomszerű zavarodottágból.

„A dolgokat külső valóságnak látni tévedés.
Mint az álomképek, valós léttől mentesek.
Minden dolog a saját elméd, mint egy nagy folyó szakadatlan árama.
Bármit teszel, értelme van.
Ez az örök felébredt állapot, nagy gyönyör, a szenvedésnek helyet nem hagyó.”
Naropa

Kívánom, hogy a belső kaland iránti lelkesedésed itassa át lényed minden sejtjét, s e lelkes kíváncsiság tartson meg Téged a tudatosságra törekvésed útján!

Hegedűsné Zentai Zsuzsanna
Spirituális tanító


Rólunk

Az Életenergia Közössége Független Szellemi Rend bemutatása

Az Életenergia Közössége – Független Szellemi Rend, hivatalosan bejegyzett országos szellemi és hitéleti Buddhista közösség, amely 1998-ban alakult. Célja, hogy a spirituális nézeteket valló, és ez iránt érdeklődő emberek számára lehetővé tegye a tanulást.

A jelenlegi hatályos törvények szerint az Életenergia Közösség Egyesület újra regisztrálásával a Közösség folytatja a hitéleti munkát 2013 nyarától egyesületi formában.

A gyakorlatozás ősi Mahajána buddhista hagyományokon alapul, de a nyugati ember számára is egyre inkább szükségszerű. Lényeges elem a szervezeti felépítésben, hogy folyamatos képzés és kapcsolattartás van, amelyben a tanítvány szabad akarata, gondolati és cselekvési szabadsága alapvető joga.  A gyakorló, a Közösségi tagságával elkötelezett a Tanítás és a társak irányába.

Buddhizmus alap tanítása szellemiségében igyekeznek a Négy Nemes Igazság és a Nemes Nyolcrétű ösvény tanait megismerni, megérteni, és e szerint törekednek élni. Közösségi taggá válhat, aki ezt kéri és a Szellemi transzformáció kurzuson már részt vett, és vállalja a közösség Alapszabályában és a Belső szabályzatban foglaltakkal való azonosulást.

Aki szeretné megismerni a Buddhista tanokat, lehetősége, és joga van részt venni a meditációs tanításokon, és előadásokon.

Az embert a világmindenségből kiemeli legfőbb tulajdonsága, a tudata és az ehhez kapcsolódó szeretete és együttérzése. A tanultak, és szándéka szerint bármikor változtathat a sorsán, és tapasztalataival segíthet másoknak is. A Közösség tagjaitól nem várható el, hogy egy szempillantás alatt „Buddhává váljanak”, de a lehetőségük meg van szellemi törvényszerűségek felismerésére, és a meditációs gyakorlati módszerek alkalmazásával egy tudatosabb és örömtelibb emberi életre.

Minden nyitott szívű keresőt szeretettel várunk a tudatosság és a teljesség útján. A Közösség működéséről és a találkozók időpontjáról érdeklődni lehet az Országos Központban.

Hegedűs Csaba Attila
Spirituális tanító