Nyolc Szerencsjel
Nyolc Szerencsjel
Adó 1% felajánlás:
18511196-1-06

A közösség bankszámlája:

10401268-50526648-84551003

Köszönjük az adományokat!

PDF

A Nagy Buddhista ünnepek szerepe a mai felgyorsult társadalmunkban

Nagyítás

Történelmi tények igazolják, hogy 2560 éve élt egy nagy bölcs, aki saját elhatározásából, vállalta, hogy megtesz mindent, hogy az élet nagy kérdéseire megtalálja a válaszokat. Felismeréseit, belátásait, majd tanitásait megosztotta hallgatóságával. Buddha által felismert törvények a Dharmák alap pontjai az általa nevezett útnak, amelyet Közép út tanításának nevezett el. Ennek az útnak jó példájával, elöljáróként 42 évig élte és tanította hallgatóságát, akik közül sokan, még életükben megtalálták a belső békéjüket és megvilágosodtak.

Mindenkinek van egy álma, és ez a tökéletességre való törekvés. Annyira keressük a boldogságot, az állandót, a biztonságot, hogy nem vesszük észre, hogy rossz irányból várjuk annak beteljesedését.

A fizikai életnek van három jellemvonása, amelyek nem ismerése, nem integrálása a mindennapi életünkben teljesen kizárja azt az igényünket, hogy elérhessük a harmóniát, a belső békét, ebben az életünkben.

A szenvedés ténye az, hogy mulandóak vagyunk, feltételekhez kötött életet élünk és nem tudunk tökéleteset alkotni, mert semmit nem tudunk befejezni (mindig van jobb, szebb, tökéletesebb). Egyszóval jogos igényünk, a boldogság keresése iránti vágyunk tehát csak és kizárólag belülről és felülről teljesedhet be. Ezt nevezzük a szellemi utunkon az intuitív, azaz függőleges irányultságnak.

Ezt szolgálták az emberiség írott és íratlan történelme során mindig az ünnepek. Az elcsendesedés, a felkészülés, felajánlás, a szertartások és a lakomák mind részei még ma is az emberi fajnak, mindegy melyik égtájon él a Földön. Az ősök réges-régen felismerték, hogy mivel minden változik ebben a látható megnyilvánult világegyetemünkben, kellet egy biztos pont, amihez viszonyítani lehetett az ünnepek időpontjait. Így esett a választás a Napra, a Holdra és az Égitestekre.

A századok múlásával az ünnepek tartalma és formaisága ugyan változott, de az igény a belső harmóniára a felismerésre a belátásra, megmaradt. Sajnos a mai nyugati felgyorsult fogyasztói társadalomban kihalni látszik. Céltévesztéseink, stresszes életünk, erkölcstelen magatartásunk egy olyan sötét lejtőn való lecsuszáshoz vezetett, hogy alap nézeteink mára már nem csak helytelenek, hanem lassan már kilátástalanná is váltak. Megkeményedtünk. Az egó, az értelem, az ész átvette az irányitást a szív felett. A helyes nézettel és helyes szándékkal mindez megváltoztatható.

Az ünnepek első sorban önmagunk tiszteletére, lecsendesítésére és a felismerések befogadására kellene, hogy szóljanak. Egyedüli lehetőségünk, hogy kelet irányában fordulunk, oda ahol még a tartalom és a forma nincs elvesztve, így újra rálátásunk nyílhat arra, hogy itt nyugaton a nagy technikai fejlődésünk milyen lelki sivárságot okozott.

A buddhizmus 4 nagy ünnepet tart számon. Ezek ismeretében saját tudati szintünk és igényünk szerint képesek vagyunk új tartalmakat, és gyakorlatozási szokásokat beilleszteni életvitelünkbe.

10 milliószoros napok 2017-ben

Segítséget kapunk, hogy teremtő képességünket álmaink szolgálatába állítva olyan világot építsünk, ami a legnagyobb jót hozza el nekünk. Mivel a telihold az elengedés ideje, így most minden régi, korlátozó mintát engedjünk el! Lehetőséget és energetikai támogatást kapunk most arra, hogy minden olyan dolgot elengedjünk, ami nem szolgálja tovább személyes fejlődésünket.

Ezen régi dolgok elengedésével és a tibeti nap tízmilliószoros teremtő erejével most teljesen új dolgokba kezdhetünk, és új életet teremthetünk.

Az első tízmilliószoros nap a Chötrül Düchen = “A vajmécsesek ünnepe”

Az első tízmilliószoros nap az első holdhónap 15. napjára esik. Ez rendkívüli jelentőségű nap. Tibeti neve Chötrül Düchen, magyarul a vajmécsesek ünnepe. Ilyenkor a tibetiek hagyományosan jakvajból készült gyertyákat készítenek és a virág-, madár- vagy fa alakú lámpásokat meggyújtva emlékeznek meg Buddha csodálatos tetteiről, amelyeket követői hitének megerősítésére hajtott végre.

2017. március 12-én van a Chötrül Düchen.

A második tízmilliószoros nap: Saga Dawa Düchen = “A születés, a megvilágosodás és a halál napja”

A második jeles nap a negyedik holdhónap 15. napja, melyet a tibetiek Saga Dawa Düchen-nek neveznek. A hagyomány szerint ez Buddha (földi) születésnapjának, 35 évvel későbbi megvilágosodásának és halálának, vagyis a Nirvanába való belépésének napja is.

2017. június 9-én van a Saga Dawa.

A harmadik tízmilliószoros nap: Chokhör Düchen = “Az imakerék ünnepe”

A Chokhor Düchen a harmadik, a hatodik holdhónap 4. napja. Ezen az ünnepen a tibetiek Buddha első beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára emlékeznek. Buddha éppen hét héttel a megvilágosodása után kezdte el hívei tanítását, méghozzá a legenda szerint az indiai istenek, Indra és Brahma kérésére.

2017. július 27-én van a Chokhör Düchen.

A negyedik tízmilliószoros nap: Lhabab Düchen = “A mennybemenetel napja”

A Lhabab Düchen, a negyedik tízmilliószoros nap a kilencedik holdhónap 22. napja. Ekkor ünneplik a tibetiek Buddha mennybemenetelét, ekkor ment az égiek közé, hogy tanításait az isteneknek is elmondja, és hogy köszönetet mondjon az édesanyjának, amiért segített neki kiszabadulni az élet körforgásából. Hívei kérésére azonban nem maradt az égiek között, hanem Visvakarma isten létráján visszatért a földre.

Hogyan teremtsünk ezeken a napokon?

Legyél kedves másokkal.

Magadról, helyzetedről is pozitívan szeretettel beszélj!

Összpontosítsál ma az életedben jelen lévő pozitív dolgokra, amikért hálás lehetsz.

Gondolataidat használd vizualizációra: képzeld el az ideális életet!

Válaszd ma a pozitív érzéseket: szeress, nevess, légy boldog!

Ezen a napon próbálj meg azokkal a személyekkel lenni, akikkel kölcsönösen örömöt, szeretetet adtok egymásnak!

A tízmilliószoros napokon érdemes minden gondolatunkra ügyelnünk, mert óriási teremtőerővel hatnak vissza. Ajánlatos ilyenkor pozitív gondolatokra összpontosítani, illetve jót kívánni másoknak és a világnak. A negatív gondolatokat lehetőleg kerüld el! Ezeken a napokon minden teremtés tízmilliószoros erővel hat. A telihold és újhold napjai pedig 100-szorosak! Tegyetek meg mindent, amit szeretnétek tízmilliószoros erővel hatni!

Százszoros napok

Százszorosan teremtő napból több van. Általános megfigyelés, hogy teliholdkor és újholdkor sokkal érzékenyebbek vagyunk. A tibetiek szerint minden telihold és újhold napja százszoros teremtő erővel bír. Amit ezeken a napokon adunk, azt százszorosan kapjuk vissza. Ezekre a napokra is érdemes figyelmet fordítani, csakúgy, mint érzelmekre. Gyújtsunk meg egy füstölőt, egy mécsest és ajánljuk fel az emberiségért. Kérjük, hogy minden ember szívében jelenjen meg a szeretet, az elfogadás, a megértés és a megbocsátás, mind önmaga, mind a világ felé. Küldjünk fényt a Földnek és az emberiségnek.

Jó tudni, hogy minden telihold és újhold napja eleve százszoros erővel bír karmikus szinteken. Amit ezeken a napokon adunk, azt százszorosan kapjuk vissza. Minden, amit teszünk, visszaszáll ránk. Ez a karma. Figyeljünk ezekre a napokra is és csak olyat adjunk, amit mi is szívesen elfogadnánk.

Értékes emberi életünk akkor válik igazán értékké, ha van egy irányultságunk egy cél és egy út, amelyet itt és most kivitelezhető. Az a tény, hogy az ember szeret példaképek által irányultságot választani nem elhanyagolandó, hiszen tudati és lelki hozzáállást, alakít ki saját élete minőségével és tetterővel telíti meg azt. Gautama Sziddhártha egy olyan példakép emberek milliói számára ma is, aki életével és élete tartalmával nem csak időleges erővel tudja megtölteni mindennapi életünket. Az a tény hogy Ő is egy élő ember volt, sőt nem is engedte, hogy másnak tekintsék őt életében, mint egy egyszerű gyakorlónak, még emberibbnek, még elérhetőbbé teszi számunkra a gyakorlatozás szándékát.

Úgy mélyíthető el a szándék az életünkben, hogy kellő tisztelettel bánunk önmagunkkal és az embertársainkkal, sőt lehetőleg minden lénnyel. A Dharma törvénye kimondja, hogy jó tett helyében csak jót várhatsz, de te ügyelj cselekedeteidre, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnél, hogy veled megtegyenek embertársaid.

Ahhoz, hogy belső harmóniánk teljesen megtapasztalhatóvá váljon fontos a formával is foglalkozni. Ez akképpen érhető el, hogy külsőleg rendben rakjuk otthonunkat, környezetünket még az ünnep beállta elött, nagytakarítást és lomtalanítást célszerű végeznünk, felhalmozott tárgyainkat – az adás minősége segítségével megpróbáljuk a lehető legjobb helyre odaadni. Gyakoroljunk önmagunkon erős önkritikát és legalább 15-20% tárgyi felhalmozásainktól szabaduljunk meg. Így megfigyelhető, hogy milyen erős a ragaszkodásunk, amely szenvedéseink egyik legnagyobb mozgató rugója is egyben.

Hogyan is tudnánk kapni bármit is, ha nincs elég erőnk adni és nincs elég helyünk arra, hogy kaphassunk.

Ha sikeresen átértékeltük a külső tárgyias világunkat, lassan ideje a belső céljaink irányában elmozdulni. Ezen szándékunkat töltsük meg egy olyan lelki minőséggel is, amely segít felismerni, hogy az egyszerű az több, a csend nem a zaj hiánya. Akkor tudunk igazán tenni önmagunkért, hogyha változtatunk az étkezési szokásainkon is. A felkészülés időszakában kevesebbet együnk, és valami könnyebbet válaszunk. Meditációs gyakorlataink számát és időtartalmát emeljük meg!

Ha kellő tudatosággal járunk el e napokon, joggal várhatjuk el, hogy megelégedésünk és belső békénk betejesedjen. Hiszen minden törekvésünk az Adás-Kapás törvényének megvalósulását hivatott támogatni.

Kívánok mindenki számára erőt és bölcsességet, hogy kellő akarattal és felismeréssel – együtt, vagy egyénileg – tartalmas Saga Dawa Düchent ünnepeljen!

Békesség minden lénynek